Sint Agatha Rode


vrijdag, 3 juni, 2011

Sint-Agatha-Rode ligt ten oosten van de dorpskom van Huldenberg, in het heuvelend gebied tussen de valleien van de Dijle die de zuidoostgrens van de deelgemeente vormt en van de Laan die de zuidwestgrens vormt. Ten noorden van de dorpskom van Sint-Agatha-Rode mondt de Laan uit in de Dijle. De oostgrens van de deelgemeente vormt ook detaalgrens met de Waals-Brabantse dorpen Nethen enPécrot. Sint-Agatha-Rode heeft zich ontwikkeld van een landbouwdorp tot een landelijk woondorp.

Bezienswaardigheden

De Sint-Agathakerk

  • De dorpskern van Sint-Agatha-Rode werd in 1979 beschermd als dorpsgezicht.
  • De gotische Sint-Agathakerk dateert uit de 13de eeuw. Ze werd gebouwd in witte Gobertangesteen. In het begin van de 17de eeuw werd de kerk herbouwd en gerestaureerd. De toren is eveneens vroeggotisch en heeft een uurwerk uit 1738 dat in 1993 werd gerestaureeerd. De kerk werd samen met dekerkhofmuur in 1979 beschermd als monument.
  • Aan de kerk staat een plataan die bij de Belgische onafhankelijkheid in 1830 werd geplant als vrijheidsboom. De boom werd in 1979 eveneens beschermd als monument.
  • De pastorie dateert van het einde van de 18de eeuw en werd in 1993 beschermd als monument.
  • De omgeving van de boerderijen Hinnemeure en Celongaet uit Neerijse werd in 1996 beschermd als dorpsgezicht. Een deel van deze omgeving ligt op het grondgebied van Sint-Agatha-Rode.

Natuur

  • Het Grootbroek is een laaggelegen broek in de Dijlevallei met moerassen en vijvers. Het gebied werd in 1978 beschermd als landschap.
  • Op de flank van de Laanvallei ligt het Rodebos, een natuurreservaat met een oppervlakte van 90 hectare.

 

.