Loonbeek


vrijdag, 3 juni, 2011

Loonbeek ligt langs de weg van Leuven naar Overijse, onmiddellijk ten noordoosten van de dorpskom van Huldenberg waarmee het door lintbebouwingverbonden is. De IJse stroomt door het dorp. Wegens haar ligging in de nabijheid van Leuven en Brusselheeft Loonbeek zich ontwikkeld van een landbouwdorp tot een landelijk woondorp

Bezienswaardigheden

  • De gotische Sint-Antoniuskerk dateert uit de 15de eeuw. Na de oprichting van een zelfstandige parochie te Loonbeek in 1874 werd de kerk in 1905 uitgebreid. In 1938 werd de kerk beschermd als monument.
  • Het kasteel van Loonbeek heeft een kern uit de 17de eeuw. Het verving een vroeger slot dat in 1500 verworven werd door Jan van der Vorst, kanselier van het hertogdom Brabant en dat in 1579 tijdens de godsdienstoorlog vernield werd. De ommuring en de classicistische inrijpoort uit de 17de eeuw bleven bewaard. Het kasteel werd gerestaureerd in 1975-1976 en is in gebruik als pachthoeve. Het kasteel werd samen met de stallen en het wagenhuis in 1999 beschermd als monument terwijl haar omgeving beschermd werd als dorpsgezicht.
  • De watermolen aan de IJse werd reeds vermeld in 1495 en was een banmolen van de kasteelheren waarvan het wapenschild nog steeds zichtbaar is. De huidige gebouwen dateren uit de 17de en de 18de eeuw. In 1952 werd het waterrad vervangen door een turbine. In 1990 werd de buitenkant volledig gerestaureerd en in 1994 werden de molen en zijn omgeving respectievelijk beschermd als monument en als dorpsgezicht.

.