2018


vrijdag, 29 december, 2017
Herman Depré, Voorzitter CD&V Huldenberg

‘2018’. 

Ik herinner mij de dag van mijn 10de verjaardag nog zeer goed. Dat was op 15 april 1972. Ik was onder de indruk. Ik kreeg een leeftijd bestaande uit 2 cijfers. Af en toe werd er over het jaar 2000 gesproken door mijn ouders. Het was synoniem voor de verre toekomst. Het leek onnoemelijk ver weg. En plots was het daar, het jaar 2000.  Ik zat bij de eeuwwisseling te turen naar een computerscherm. Sommigen dachten dat de overgang van 1999 naar 2000 een ramp zou worden voor digitale systemen. Maar alles liep verder. En hoe! Ondertussen zijn we 18 jaar later.  2018, het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Ook op zondag 14 oktober 2018 zullen er velen naar hun computerscherm turen, hopend of vrezend dat  er aardverschuiving zal gebeuren. Met CD&V Huldenberg werken we naarstig verder. Ik hoop dat de kiezer ons werk apprecieert. Deze legislatuur werden vooral projecten gerealiseerd die door CD&V in de vorige legislatuur werden opgezet of lopende waren. Er werden echter ook enkele belangrijke accenten gelegd en beslissingen genomen.

In een publicatie van onze gerespecteerde coalitiepartner las ik dat CD&V hun programma in 2013 gewoon zou hebben overgenomen. Een verrassende uitspraak, want niets is minder waar. Ofwel werd het bewuste artikel geschreven door iemand die de onderhandelingen naar een bestuursovereenkomst niet heeft meegemaakt, ofwel werden een paar belangrijke punten na 5 intensieve jaren wat vergeten! 
Als jullie willen weten hoe CD&V Huldenberg het beleid stuurde, stuurt en graag verder wil sturen, dan ontmoet ik je graag op onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 19 januari 2018 om 19u30 in ’t Pijlijser te Huldenberg. Sprekers zijn Eurocommissaris  Marianne Thyssen en minister Koen Geens.

 Alvast wens ik iedereen een aangenaam jaareinde en een fantastische start van… 2018!

 Herman Depré