Jaklien Broes


Persoonlijke informatie
Jaklien Broes
Eygenstraat 22
3040 Neerijse
Neerijse

Vrouw van Jos Lefever

Mama van Geert, Koen en An

Oma van Manon en Amelie, Milo en Lina, Ferre, Pifte, en Senne

 Ex werknemer in de banksector

 

-   Bestuurslid van
   - KVLV Neerijse
   - Ziekenzorg Neerijse
   - bestuur CM Huldenberg

-   Lid Davidsfonds Huldenberg
-   Lid Zangkoor Neerijse

Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
jaklien.b@telenet.be
016/471215
0494/506073
Partijgegevens
bestuurslid
Afdelingsbestuur
Cultuur
Gezin
OCMW - welzijn
Onderwijs
CD&V senioren
Vrouw & Maatschappij
Waar sta ik voor?

via mijn socio-cultureel engagement kom ik in contact met mensen uit elke leeftijdscategorie. Steeds merk ik op hoe belangrijk het sociaal netwerk is om de ontwikkeling en het welzijn van elk individu mogelijk te maken. Daarom moet onze gemeente het verenigingsleven en de vrijwilligers blijven ondersteunen. 

Als inwoner van Huldenberg wil ik mijn steentje bijdragen om onze gemeente groot te maken en haar warme eigenheid in de verf zetten op cultureel en sociaal vlak. 
 

Ik wil dicht bij de mensen staan, door vooreerst te luisteren. 
De dingen organiseren om Huldenberg leefbaar, ja zelfs aangenaam en gezellig te maken voor alle inwoners.
Mobilteit, sociale integratie, huisvesting en kinderopvang vind ik de belangrijkste aandachtspunten.


We leven in een vergrijzende maatschappij, waar alles enorm vlug verandert en voorbijgestreefd is, je bent vlug niet meer bij! Hierbij steken veel eenzaamheid en verzuring de kop op. Daarom wil ik helpen om van Huldenberg een warme en solidaire samenleving te maken waar iedereen kansen krijgt om een goed zelfstandig leven uit te bouwen. Met de nadruk op : " verbinden; versterken; verzorgen en vooruitzien".

DOOR:
 -" Verbinden" door de mensen en verenigingen samen te brengen en op een laagdrempelig niveau te betrekken bij beslissingen die hen aanbelangen.
-" Versterken" door te luisteren naar de behoeften om ons dienstenaanbod zonodig bij te werken en te verruimen zodat bijvoorbeeld onze mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en hierbij hun familie en mantelzorgers te ondersteunen.
-" Verzorgen" dit sluit aan bij het vorige en beoogt niet alleen de zieken en bejaarden maar ook de kinderopvang en buitenschoolse opvang, welke de gezinnen moeten mogelijk maken gezin en werk op mekaar af te stemmen.
-" Vooruitzien" door een visie uit te werken op middellange en lange termijn die rekening houdt met onze omgevingsfactoren: vergrijzing; informatiemaatschappij...en dit op een transparante en efficiënte manier uit te werken , te implementeren en te communiceren.

 Dit allemaal in een groen en Vlaams kader en wederzijds respect.
 Aan deze sociale en menselijke aspecten wil ik mijn steentje bijdragen en zou ik graag met uw stem en steun meewerken aan een OCMW ten dienste van ieder van ons en waarbij we de andere behandelen zoals we zelf willen behandeld worden. We leven in een vergrijzende maatschappij, waar alles enorm vlug verandert en voorbijgestreefd is, waar ook veel eenzaamheid en verzuring de kop opsteken. Daarom wil ik in de sociale zekerheid mijn steentje bijdragen om van Huldenberg een warme en solidaire gemeente te maken, waar iedereen kansen krijgt om een goed zelfstandig leven uit te bouwen . Er is al heel veel opgebouwd, maar we moeten dit  nog verder uitbreiden en willen hierbij de nadruk leggen op: verbinden,versterken,verzorgen en vooruitzien. 
 

Politiek: is de kunst van het mogelijke!